Podvojné účtovníctvo

EKONOMIKA - SLUŽBY » Podvojné účtovníctvo

 Vedenie podvojného účtovníctva pre účtovné jednotky - právnické osoby v zmysle platných právnych predpisov.